Reklamacije

Reklamacije na proizvode

Kupac ima pravo da reklamira kupljene proizvode u cilju ostvarivanje svojih prava zbog:
- nesaobraznosti robe
- pogrešno obračunate cene i
- drugih nedostataka koji su regulisani garantnim listom.

Ukoliko niste zadovoljni proizvodom kupljenim na našoj Internet prodavnici, Vašu reklamaciju smo obavezni da prihvatimo i rešićemo je u najkraćem mogućem roku. Ako ustanovite da je proizvod koji ste kupili neispravan ili njime niste zadovoljni, potrebno je da preuzmete i popunite reklamacioni list OVDE., zatim nas kontaktirajte na mail internetprodaja@formaxstore.com ili pozovite na telefon 064/647-81-86 ​​​​​kako biste nas obavestili o Vašoj reklamaciji i kako bismo na Vašu adresu što je pre moguće poslali kurirsku službu koja će preuzeti od Vas reklamirani proizvod. Proizvod koji reklamirate upakujte u originalnu ambalažu (ako je moguće) zajedno sa reklamacionim listom I predajte kurirskoj službi koja će doći na Vašu adresu. Reklamirani proizvod je takođe moguće doneti i predati/reklamirati lično na adresi Formax Mega Store, Bul. Mihajla Pupina 165A, 11000 Novi Beograd.

Na osnovu Vašeg opisa reklamacije i nakon pregledanog proizvoda, odgovorićemo Vam u roku od 8 dana sa informacijom o tome da li je Vaša reklamacije prihvaćena ili ne. Ako je reklamacija prihvaćena, poslaćemo Vam u navedenom roku i predlog načina rešavanja reklamacije. Nakon dobijanja obaveštenja (predloga) potrebno je da se u roku od 3 dana izjasnite o predloženom načinu rešavanja reklamacije. Smatraće se da kupac nije saglasan sa predlogom prodavca ukoliko se ne izjasni u roku od tri dana. Rok za rešavanje reklamacije je 15 dana (izuzetak su nameštaj i tehnička roba, kada je rok za rešavanje reklamacije 30 dana). Rok za rešavanje reklamacije prekida se kada potrošač primi odgovor prodavca i počinje da teče iznova kada prodavac primi izjašnjenje potrošača na odgovor prodavca. Ukoliko je kupac za kupljeni proizvod dobio garanciju i ako se reklamacija izjavljuje nakon proteka 2 godine od dana kupovine, kupac je dužan da reklamaciju izjavi davaocu garancije.

U slučaju da je Vaša reklamaciju odbijena - pružićemo Vam odgovarajuće obaveštenje zašto Vaša reklamacija nije prihvaćena i ujedno Vas obavestiti o mogućnosti rešavanja spora vansudskim putem, kao i o nadležnim telima za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova

Reklamacija se može rešiti: popravkom proizvoda, zamenom za novi, zamenom za drugi sličan proizvod (uz doplaćivanje ili vraćanje razlike u novcu) ili potpunim vraćanjem novca.
Povrat novca može se izvršiti isključivo na vaš račun i biće urađen u roku od 15 dana. Kod povrata novca potrebno je da nam dostavite Vaš broj bankovnog računa.

Troškove dostave u slučaju nesaobraznosti proizvoda snosi prodavac.


Reklamacije na oštećenje u transportu

Veoma je važno da sva oštećenja u transportu, vidjliva na pakovanju proizvoda odmah prijavite kuriru koji vam isporuči robu. Svako oštećenje pri transportu kupac je dužan da prijavi najkasnije u roku od 24h od prijema robe.

Ukoliko uočite takvo oštećenje, nemojte potpisati prijem pošiljke ili zamolite kurira da sačeka dok proverite da li oštećenje na pakovanju uslovilo i oštećenje samog proizvoda ili gubitak delova. Ukoliko proizvod nije oštećen, i svi delovi su na broju, potpišite prijem pošiljke. Ako je oštećen - tražite od kurira da napravi zapisnik o oštećenju i vratite pošiljku nazad.

REKLAMACIJE NA PODATKE ILI POGREŠNU VRSTU ROBE

Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke pozovete telefonom na broj 064/647-81-86 ili pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na e-mail internetprodaja@formaxstore.com i opišete kakav problem imate. Odgovorićemo Vam u najkraćem mogućem vremenskom roku i ponuditi rešenje ove vrste reklamacije.
 

Vansudsko rešavanje spora

Potrošački spor može se rešiti postupkom vansudskog rešavanja potrošačkih sporova. Kao trgovac smo dužni da vas obavestimo da smo po zakonu obavezni da učestvujemo u ovom postupku. Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova obavlja se na transparentan, efikasan, brz i pravičan način pred telom za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova. Ministarstvo sačinjava listu tela i javno je objavljuje. Dostupna je na adresi https://vansudsko.mtt.gov.rs/adrbodies. Postupak pred telom može da pokrene potrošač samo ukoliko je prethodno izjavio reklamaciju ili prigovor trgovcu. Potrošač protekom jedne godine od dana (bezuspešnog) podnošenja reklamacije gubi pravo na podnošenje predloga za vansudsko rešavanje spora. Vansudsko rešavanje potrošačkog spora može da traje najduže 90 dana od dana podnošenja predloga.
Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova, ne primenjuje se, pored ostalog:
• u potrošačkim sporovima koji su predmet Zakona o zaštiti potrošača, ako je vansudsko rešavanje sporova uređeno posebnim zakonom, a naročito u oblasti pružanja elektronskih komunikacionih usluga, poštanskih usluga, finansijskih usluga, osim finansijskih pogodbi, usluga putovanja;
• za rešavanje sporova po procedurama koje je ustanovio sam trgovac;
• na neposredne pregovore između potrošača i trgovca;
• na pokušaj mirenja strana povodom spora u parničnom postupku;
• u postupcima koje je trgovac pokrenuo protiv potrošača.
Svaka stranka u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora plaća svoje troškove (troškovi zastupanja, putni troškovi i sl.). Rad tela za vansudsko rešavanje potrošačkog spora je besplatan za stranke u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora.